Project-, beleids- en managementadvies (tevens interim)

OlinConsult is inzetbaar op opdrachten van verschillende omvang en op verschillende niveaus in de organisatie. Voor de volgende diensten kunt u terecht bij OlinConsult:

  • Interimmanagement, verandermanagement
Van management- en organisatieadvies tot project- of lijnmanagement op interim basis.

OlinConsult werkt graag mee aan het maken en ten uitvoer brengen van toekomst- en beleidsplannen, aan de implementatie van strategische en tactische koerswijzigingen en aan organisatieverandering. Dat kan als adviseur maar ook als interim-manager.

  • Procesmanagement, project(bege)leiding
Van ondersteuning als (bestuurs)secretaris of procesmanager tot compleet projectontwerp of algehele projectleiding.

OlinConsult kan begeleiden maar ook leiden. In projecten tellen heldere communicatie, duidelijke doelen, goede samenwerking en aansprekende resultaten zwaar. OlinConsult kan de extra capaciteit leveren die nodig is om projecten of programma's te begeleiden, op te zetten of vlot te trekken.

  • Strategisch advies en tekstbijdragen voor beleids-, bedrijfs- of productplannen
Van tekstbijdragen voor bedrijfs- en productbrochures, offertes of websites tot het opstellen van strategische en tactische plannen en onderdelen daarvan.

OlinConsult denkt mee vanuit de inhoud, structureert deze en probeert de kernboodschap van daaruit zo duidelijk mogelijk uit te dragen: helder, wervend en doelgroepgericht.