Breed en veelzijdig

OlinConsult is inzetbaar op project-, beleids- en managementvraagstukken waarbij een generalistische, maar wel omgevingsbewuste blik en aanpak nodig is. OlinConsult werkt graag voor zowel profit als non-profit bedrijven. Drijfveer van OlinConsult is het realiseren van kwaliteits- en prestatieverbetering, en het stimuleren van ontwikkeling en innovatie.

Ervaring en interesse heeft OlinConsult vooral in sectoren met een grote maatschappelijke impact, zoals volkshuisvesting, planologie, gezondheidszorg, onderwijs, energie, natuur en veiligheid. In deze sectoren liggen volop uitdagingen om te verbeteren: in klantgerichtheid, kwaliteit, efficiency, samenwerking en innovatiekracht. Het werken op het snijvlak van privaat en publiek vormt hierbij een extra, interessante dimensie.

OlinConsult positioneert zich bewust breed. Haar overtuiging is dat ontwikkeling en innovatie vragen om mensen met een verscheidenheid aan kennis en capaciteiten, en niet alleen om specialisten en experts. Uitwisseling van kennis tussen sectoren en werkgebieden levert een frisse blik op en nieuwe oplossingen.