Heldere aanpak

OlinConsult wil bedrijven en organisaties flexibele en kwalitatief goede ondersteuning bieden, en waar voor hun geld. Daarvoor hecht OlinConsult aan duidelijkheid en betrokkenheid: van belang zijn een goede samenspraak tussen klant en OlinConsult en heldere afspraken over opdracht, offerte, projectplan, stakeholders en voortgang.

OlinConsult staat voor een richtinggevende, rationele, innovatieve en oplossingsgerichte aanpak. Het ‘wat’ en het ‘hoe’ zijn in de aanpak van OlinConsult nauw met elkaar verbonden. De kracht van de aanpak ligt enerzijds in het snel kunnen doorgronden van het ‘wat’ en het neerleggen van een voorstel of visie. Anderzijds ligt de meerwaarde van OlinConsult in de planmatige uitvoering en resultaatgerichte aanpak: het daadwerkelijk van de grond trekken of vlot trekken van een project, de leiding nemen, aanjagen, coachen en goed rapporteren. OlinConsult heeft daarbij een scherp oog voor het grotere geheel, de praktijk van alledag en de mensen die daar deel van uitmaken.